VAN DER PAUW EXPERTISE
contra expertise

 


Contra-expertise

 

Niet iedereen is even goed bekend met schaderegeling en de bepalingen (polisvoorwaarden) die hierop betrekking hebben.

Als er schade is ontstaan dan wordt deze veelal aangemeld bij de assurantietussenpersoon, die op zijn beurt het schadegeval aanmeldt bij de desbetreffende verzekeraar, of wordt er direct met de verzekeringmaatschappij contact opgenomen.

Afhankelijk van de verzekeraar wordt vervolgens een voorstel gedaan om de schade in geld of in natura te vergoeden, of er wordt een schade-expert ingeschakeld.

In het laatste geval zal de schade-expert contact opnemen met de gedupeerde en de schade, wel of niet in goed overleg, verder bepalen.

De gedupeerde zal hierbij veelal af moeten gaan op wat de schade-expert hem of haar vertelt, waarbij goede communicatie en wederzijds vertrouwen wenselijk is.

 

Maar wat nu als het aan de communicatie schort of als het vertrouwen ontbreekt? Of wat te doen als de schade door de omvang of  complexiteit moeilijk of helemaal niet door de gedupeerde kan worden overzien?

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de visie van de schade-expert of de beslissing van de verzekeraar?

 

In de polisvoorwaarden van uw verzekering wordt vermeld (vaak onder het kopje "schadevaststelling") dat een schade door twee experts wordt vastgesteld; één te benoemen door de verzekeraar en één te benoemen door de verzekerde of dat u het recht heeft om zelf een eigen expert te benoemen.

In de praktijk echter worden de meeste schaden slechts door één expert, de expert namens verzekeraars, vastgesteld.

 

Inboedel, inventaris- en opstalverzekeringen bieden de verzekerde bijna altijd de mogelijkheid om op kosten van de verzekeringsmaatschappij een "eigen" schade-expert in te schakelen.

Deze zogeheten contra-expert behartigt de belangen van de schadelijdende partij.

U kunt een contra-expert altijd en op ieder moment inschakelen: u heeft hier in de meeste gevallen recht op en u betaalt hier immers verzekeringspremie voor. 

 

 

 

 

 

Top | copyright: Van der Pauw Expertise